Chọn trang

I.  Yêu cầu của khách hàng

  • Hệ thống chấm công bằng vân tay cho nhân viên và giáo viên của nhà trường.
  • Đáp ứng được về việc lưu trữ dữ liệu điểm danh,vân tay và số lượng nhân viên ổn định.
  • Thiết bị cao cấp,hiện đại và thân thiện với người dùng.
  • Hiển thị hình ảnh nhân viên khi điểm danh.
  • Tích hợp dược với các phần mềm có sẵn của nhà trường

II.   Thiết kế hệ thống và giải pháp

Để biết thêm chi tiết về mô hình giải pháp xin vui lòng liên hệ với Tinh Hoa ( hotlline: 0919 039 665) hoặc quý khách có thể cập nhật thông tin khung dưới đây để bộ phận tư vấn của chúng tôi có thể liên hệ ngay: