fbpx

Giải pháp quản lý trong doanh nghiệp sản xuất

Tất cảCase doanh nghiệp sản xuất Giảm lãng phí với hoạt động đánh giá liên tục Case doanh nghiệp sản xuất, Case study Doanh nghiệp lớn, Case study doanh nghiệp SME, Case study ngành xây dựng Tăng cường an ninh với Giải pháp kiểm soát ra vào cổng Case doanh nghiệp sản...

Giải pháp kiểm soát ra vào nhà xưởng

Giải pháp kiểm soát ra vào Kiểm sóat với hệ thống cổng kiểm sóat Tripod Turnstile  ATS2000  ATS1000  AFB1000  FHT1000   Kiểm sóat với phần mềm GCS kết hợp máy chấm công   Vui lòng xem VIDEO CLIP giới thiệu Thay vì sử dụng cổng kiểm sóat, doanh nghiệp lắp đặt một...

Phần mềm quản lý nhà ăn

Giải pháp ICMS Giải phát kiểm soát trong nhà ăn công nghiệp Giảm chi phí – tạo hình ảnh chuyên nghiệp Giải pháp quản lý nhà ăn là gì?  Giải pháp quản lý ID tại nhà ăn giúp nhận diện và đếm số suất ăn mà nhân viên đã lấy Hạn chế tình trạng một nhân viên lấy quá...

Phần mềm nhân sự tiền lương HRPRO7

Phần mềm quản trị nhân sự HRPRO7 Bớt thời gian chấm công tính lương, thêm thời gian quản lý nhân sự Đăng ký dùng thử phần mềm * indicates required Email Address * First Name Điện thoại Cách xưng hô anh chị Qui mô doanh nghiệp Ít hơn 30 nhân viên Từ 30 – 50 nhân...
0969 618 638