Chọn trang

Tính ROI cho phần mềm là một công việc quan trọng nhưng lại được rất ít doanh nghiệp chú trọng đến. Lợi tức đầu tư hoặc ROI là một trong những thước đo hiệu suất quan trọng nhất trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. Mặc dù việc tính toán ROI rất quan trọng cho hầu hết các chi phí kinh doanh, nhưng họ lại bỏ qua công việc này khi nói đến các giải pháp phần mềm hoặc công nghệ mới.

Nó rất quan trọng khi mua và triển khai một sản phẩm phần mềm mới để hiểu rõ về giá trị mà nó mang lại cho tổ chức. Ví dụ: nếu một công ty giới thiệu phần mềm quản lý nhân sự công ty mới, họ có thể xem xét các điểm đo lường cụ thể như tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và chi phí bằng cách giảm lỗi của con người.

Sau đây là danh sách chung về các mẹo và cân nhắc khi tính toán ROI cho phần mềm mới.

ROI cho phần mềm

Các mẹo khi tính chỉ số ROI cho phần mềm

Hiểu sự liên quan của ROI cho phần mềm

Đôi khi các doanh nghiệp không có thời gian để thực sự xem xét ROI của một giải pháp công nghệ dựa trên phần mềm vì họ không hiểu được tầm quan trọng của việc đó. Tuy nhiên, thực hiện phân tích ROI rất quan trọng vì nó có thể giúp doanh nghiệp đưa ra các dự đoán chính xác hơn cho tương lai và các quyết định tổng thể mang tính chiến lược hơn.

Về cơ bản, bất cứ điều gì trong một doanh nghiệp có thể được quyết định bằng cách sử dụng dữ liệu đều nên được thực hiện.

Tất cả các giao dịch mua phần mềm và công nghệ nên là một phần của bức tranh tổng thể lớn hơn và chúng phải phù hợp với mục tiêu chiến lược của công ty. Nếu không thực hiện phân tích ROI cho phần mềm, thì không có cách nào để nói chắc chắn nếu điều này xảy ra hay không xảy ra.

Ước tính ROI cho phần mềm trước khi mua hàng

Doanh nghiệp muốn ước tính ROI dự kiến của họ về đầu tư phần mềm hoặc công nghệ mới trước khi mua hàng. Sau đó, cần có các ước tính cụ thể được đặt cho các khung thời gian khác nhau. 

Ví dụ, ROI thực tế có thể được tính trong ba tháng, sáu tháng, v.v. Khi nhìn vào dòng thời gian và đưa ra dự báo và dự báo, một công ty nên xem xét việc thực hiện. Việc triển khai phần mềm có thể bao gồm thời gian mua và thiết lập, thử nghiệm và đào tạo người dùng.

Với bất kỳ giao dịch mua nào, thời hạn đầu tư là rất quan trọng. Có thể có sự khác biệt lớn ở đây tùy thuộc vào việc phần mềm có thể được triển khai nhanh như thế nào, nhưng thời gian cụ thể vẫn là một sự cân nhắc quan trọng.

ước tính ROI cho phần mềm

Ước tính ROI trước khi mua phần mềm

Phân loại lợi ích tài chính

Khi một công ty đầu tư vào phần mềm mới hoặc ứng dụng di động, họ thường có thể phân loại lợi nhuận tài chính mà họ mong đợi để có được. Những điều này rơi vào loại cụ thể. Các loại này thường là tăng doanh thu, giảm chi phí, loại bỏ chi phí, giảm vốn và loại bỏ chi phí vốn.

Nếu chúng ta quay trở lại ví dụ ban đầu về phần mềm quản lý nhân sự mới, nó có thể phân thành những lợi ích như thế này:

  • Việc giảm chi phí có thể xuất phát từ thực tế là việc quản lý chi phí nhân viên dễ dàng hơn với việc sử dụng phần mềm hiện đại.
  • Tiết kiệm thời gian khi vận hành quy trình nhân sự.
  • Sử dụng thông tin phù hợp để vận hành doanh nghiệp hiệu quả, tạo lợi thế cạnh tranh.
  • Dễ dàng đo lường mục tiêu mong muốn và sớm phát hiện vấn đề.
  • Giảm sai sót trong quá trình tính lương – Giảm thất thoát quỹ lương nhân viên
  • Cung cấp thông tin trực tiếp cho nhân viên trong quá trình làm việc, giúp nâng cao tinh thần và sự gắn kết của đội ngũ.

Tất cả các yếu tố này có thể đi vào tính toán ROI cho phần mềm quản lý nhân sự, như trường hợp trong ví dụ.

Hãy cẩn thận khi đánh giá lợi ích

Cuối cùng, trong quá trình phân tích ROI cho phần mềm, đôi khi các doanh nghiệp không nhân thức hết được lợi ích của các giải pháp công nghệ hoặc phần mềm mới. Có thể cần phải nhìn ra bên ngoài và bên ngoài những cách rõ ràng nhất mà công nghệ mới đang mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Ví dụ, với phần mềm quản lý nhân sự, nó có thể cải thiện sự hài lòng của nhân viên. Điều đó, đến lượt nó, có thể dẫn đến tăng tỷ lệ giữ chân nhân viên và giảm chi phí. Những cân nhắc đó cần được đo lường theo một cách nào đó và sau đó được đưa vào như một phần của tính toán tổng thể.

ROI cho phần mềm lợi ích phần mềm

Lợi ích của các phần mềm mang lại 

Có thể khó tìm ra cách để đo lường và đánh giá các khái niệm trừu tượng hơn này, nhưng điều quan trọng là phải tìm ra cách tiêu chuẩn hóa vì nó cực kỳ phù hợp để xác định ROI cho phần mềm, ứng dụng và công nghệ.