Chọn trang

Thẻ nhận dạng (ID) đã trở thành một thành phần thiết yếu của an toàn tại cơ sở và nơi làm việc và gần như không thể đi vào nơi làm việc mà không có thẻ. Các tổ chức trang bị cho nhân viên thẻ ID để dễ dàng xác định ai thuộc hoặc không thuộc về tòa nhà và hợp lý hóa quy trình nhân sự.

Thẻ ID có thể đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch bảo mật của tổ chức và việc tạo đúng thẻ là bắt buộc để đạt được các mục tiêu bảo mật. Bằng cách xem xét mười thành phần thẻ ID sau đây, các tổ chức có thể tạo ra thẻ ID hoàn hảo để đáp ứng nhu cầu của họ.

Thẻ nhân dạng

Thẻ nhận dạng nhân viên

Logo của tổ chức

Tăng thêm khả năng nhận dạng và bảo mật cho thẻ nhân viên bằng cách thêm hình ảnh logo công ty của bạn vào thẻ. Hãy chắc chắn rằng thiết kế thẻ nhận dạng của bạn có tính đồng nhất về các yếu tố bao gồm phông chữ, logo và màu sắc để củng cố thông điệp của thương hiệu và xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp. 

Logo công ty là một hình ảnh dễ nhận biết cho nhân viên và bộ phận an ninh. Bằng cách kết hợp logo của bạn vào thiết kế thẻ nhận dạng, việc tạo ra các thẻ gian lận sẽ khó khăn hơn.

Thiết kế của thẻ nhận dạng

Một thiết kế thẻ ID hiệu quả phải vừa hấp dẫn, vừa thực hiện tốt các chức năng và thiết kế thẻ của bạn có thể cũng quan trọng như các tính năng bảo mật mà nó bao gồm. Nên đầu tư nhiều thời gian vào thiết kế thẻ nhận dạng của bạn để đảm bảo đáp ứng tất cả các nhu cầu về bảo mật và thương hiệu của bạn.

Bản thân thiết kế thẻ cũng có thể cung cấp thông tin có giá trị bằng cách sử dụng màu sắc và đồ họa. Chẳng hạn, thẻ nhận dạng bệnh viện thường chỉ định một màu cụ thể cho các tầng hoặc phòng ban khác nhau, giúp việc xác định nơi nhân viên làm việc trở nên đơn giản. Hệ thống thanh màu cũng có thể chỉ định các khoảng trống an ninh khác nhau.

Thiết kế thẻ nhận dạng

Thiết kế thẻ nhận dạng đồng nhất

Hình ảnh của nhân viên

Một tiêu chuẩn thường thấy nhất ở các loại thẻ nhận dạng đó chính là hình ảnh của nhân viên. Ảnh trên thẻ ID làm cho nó trở nên độc nhất đối với từng nhân viên và có thể dễ dàng nhìn thấy. Nhận dạng ảnh thường được sử dụng trên các tài liệu nhận dạng, chẳng hạn như bằng lái xe, hộ chiếu hoặc chứng minh thư, để tăng tính bảo mật và tính xác thực của tài liệu. 

Tại nơi làm việc, sử dụng thẻ nhận dạng có hình ảnh của nhân viên giúp cho bộ phận an ninh của công ty có thể dễ dàng kiểm tra thông tin và nhận dạng nhân viên.

Thông tin cá nhân

Thẻ nhận dạng có không gian hạn chế, vì vậy thông tin cá nhân được hiển thị cần phải có mục đích. Bởi vì nhân viên sẽ xuất trình thẻ ID mỗi ngày, thẻ có thể là phương tiện hiệu quả để truyền đạt các chứng chỉ liên quan đến công việc. 

Tuy nhiên, luôn luôn kiểm tra với các tiêu chuẩn bảo mật của tổ chức và ngành để biết các hướng dẫn công bố thông tin. Nhiều tổ chức trong ngành dịch vụ và chăm sóc sức khỏe không ghi họ của nhân viên vào thẻ ID để bảo vệ quyền riêng tư của họ.

Đăng ký dữ liệu trên thẻ nhận dạng

Thẻ ID thường bao gồm các thông tin được mã hóa về người dùng dưới dạng mã vạch, sọc từ tính, thẻ RFID và chip thông minh. Các tính năng này cho phép một tổ chức đồng bộ hóa thiết bị nhận dạng của họ với các phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm đánh giá KPI. Kết hợp với đầu đọc thẻ để phê duyệt hoặc từ chối nhận thông tin ra vào của nhân viên.

Data thẻ nhận dạng

Đăng ký dữ liệu dưới dạng mã vạch

Chữ ký của nhân viên

Ngoài những hình ảnh và thông tin cá nhân của nhân viên thì trên thẻ nhận dạng thường nên có chữ ký của nhân viên. Ngay cả các chuyên gia được đào tạo một thời gian dài cũng khó có thể sao chép được chữ ký của một cá nhân tại chỗ. Khi danh tính của ai đó bị nghi ngờ, việc tham chiếu bảo chữ ký  được in ngay trên thẻ ID là một cách tức thời để phát hiện thẻ ID gian lận hoặc khách truy cập trái phép.

Đó là những điều mà tất cả các doanh nghiệp cần phải lưu ý khi thiết kế thẻ nhân dạng cho tổ chức của mình. Việc áp dụng các thành phần này chắc chắn sẽ giúp doanh nghiệp tạo ra được một hệ thống thẻ nhận dạng hiệu quả, dễ dàng kiểm soát và đảm bảo an toàn.