Chọn trang
05 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2020

05 ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2020

Luật lao động là một trong những điều mà bất cứ người lao động nào cũng phải nắm rõ để bảo vệ quyền lợi của mình. Để giúp bạn có thể hiểu rõ về những thông tin cơ bản, qua đó có thể tự bảo vệ quyền lợi của mình khi tham gia vào lao động phổ thông hiện nay.   Luật...
Hoạch định là gì? Công tác hoạch định của một nhà quản trị – 2020

Hoạch định là gì? Công tác hoạch định của một nhà quản trị – 2020

Hoạch định là một tiến trình trong đó nhà quản trị cần định hướng, xác định hướng đi cho doanh nghiệp trong tương lai; trong quá trình hoạch định nhà quản trị cần phải xác định mục tiêu, hoạch ra những hành động nhằm đạt được mục tiêu doanh nghiệp đã đề ra.

5 nội dung cần có trong mẫu báo cáo nhân sự cuối năm

5 nội dung cần có trong mẫu báo cáo nhân sự cuối năm

Báo cáo nhân sự cuối năm được sử dụng nhằm theo dõi tình hình biến động nhân sự, hiệu quả tuyển dụng, tình hình đào tạo, mức độ chấp hành nội quy… trong một năm, qua đó, giúp nhà quản trị có thể nắm bắt được những thay đổi nhân sự trong doanh nghiệp của mình....