Chọn trang

Các yêu cầu từ doanh nghiệp sản xuất thực phẩm:

 • Do yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công nhân vào xưởng phải đi theo luồng qui định, trật tự và không chen lấn, qua từng khu vực rửa tay – tẩy bụi – vào xưởng
 • Khi đến kì cao điểm, các nhân viên được điểu động sản xuất, nên phần mềm chấm công tính lương phải xử lý được việc điều chuyển lao động
 • Khi điều chuyển lao động, máy chấm công phải lắp tại xưởng để nhân viên không phải ra cổng chấm công, dẫn đến nhu cầu quản lý dữ liệu trên máy chấm công ( nhân viên ở xưởng nào chỉ được quét trên máy của xưởng đó )
 • Trả lương theo thời gian, hoặc theo năng suất sản phẩm, hoặc cả 2, tùy thuộc vào tính chất công việc của từng bộ phận
 • … và nhiều yêu cầu khác
 • Yêu cầu về độ bền 90% 90%
 • Yêu cầu về giải pháp 80% 80%
 • Yêu cầu về phần mềm 50% 50%
 • Yêu cầu về giá rẻ 30% 30%

Giải pháp chấm công tính lương:

 • Giải pháp kiểm soát ra vào trong nhà xưởng và kiểm soát luồng di chuyển của công nhân trong nhà xưởng
 • Phần mềm chấm công – tính lương chuyên dụng
 • Máy chấm công bằng vân tay / thẻ / gương mặt
 • Hệ thống kiểm soát ra vào để kiểm soát các khu vực cần độ an ninh cao
 • Giải pháp quản lý nhà ăn công nghiệp
 • ….

 

 

Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng giải pháp chấm công tính lương của chúng tôi

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm