Chọn trang

Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên là một ứng dụng trực tuyến cho phép nhân viên truy cập và thay đổi thông tin nhân sự, bảng lương và lợi ích của họ. Thông qua các phần mềm nhân sự, công thông tinứng dụng di động nhân viên có thể cập nhật dữ liệu cá nhân, bộ kỹ năng, đăng ký lợi ích và truy cập vào một loạt các công cụ và tài nguyên hữu ích. 

Công nghệ nhân sự này là một cách tuyệt vời để giảm quản trị thường xuyên và cho phép nhân viên tìm thông tin nhanh về thông tin nhân sự cá nhân của họ. Có nhiều lợi ích của hệ thống tự phục vụ cho nhân viên, bao gồm quản trị giảm, ít giấy tờ và cải thiện độ chính xác.

Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên

Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên

6 Lợi ích của hệ thống tự phục vụ cho nhân viên

Hệ thống tự phục cho nhân viên mang đến rất nhiều lợi ích cho hoạt động quản lý nhân sự và các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp, công ty. Sau đây là 6 lợi ích tiêu biểu nhất trong các lợi ích mà hệ thống tự phục vụ cho nhân viên mang lại.

1. Tiết kiệm chi phí

Với hệ thống tự phục vụ cho nhân viên, tất cả những thời gian dành cho việc truy cập và cập nhật dữ liệu nhân viên sẽ bị loại bỏ, cho phép có nhiều thời gian hơn để cải thiện môi trường làm việc và tiết kiệm tiền cho các chi phí liên quan đến lực lượng lao động. Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên  tăng cường lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc tăng năng suất, cải thiện sự tuân thủ và tiết kiệm thời gian và năng lượng.

Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên

Hệ thống giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí

2. Tiết kiệm thời gian

Quản trị nhân sự thường xuyên tốn rất nhiều thời gian và năng lượng mà quản lý có thể dành cho những việc khác. Với một hệ thống tự phục vụ cho nhân viên được áp dụng, những người có nhiệm vụ nhân sự sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào những thứ như các hoạt động hợp tác kinh doanh chiến lược, tuyển dụng và đào tạo.

Hệ thống cho phép các công ty phân phối thông tin chính về bồi thường, chính sách và lợi ích nhanh chóng cho toàn bộ lực lượng lao động.

3. Kiểm soát và tham gia của nhân viên

Khi bạn cung cấp cho nhân viên khả năng truy cập và cập nhật dữ liệu của riêng họ, điều này không chỉ giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho công ty mà còn mang lại lợi ích cho nhân viên với thông tin chính xác, minh bạch và kịp thời hơn. Tất cả mọi thứ liên quan đến việc làm của họ đều ở ngay trong tầm tay của họ, mọi lúc và mọi nơi.

Giải phóng thời gian để phát triển doanh nghiệp của bạn bằng cách trao quyền cho nhân viên kiểm soát thông tin của chính họ thông qua các cổng thông tin nhân viên.

Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên

Nhân viên có toàn quyền kiểm soát các thông tin của mình

4. Thông tin chính xác

Rất nhiều thông tin quan trọng có thể bị nhầm lẫn khi bạn làm việc với một trung gian. Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên giúp loại bỏ việc nhập dữ liệu trùng lặp và tăng độ chính xác lưu giữ hồ sơ bằng cách cho phép nhân viên kiểm tra và thay đổi dữ liệu của họ.

Nhân viên có thể cập nhật thông tin của riêng họ, bao gồm các chứng nhận, liên lạc khẩn cấp, địa chỉ và số điện thoại. Lấy thông tin trực tiếp từ nguồn làm tăng hiệu quả và giảm lỗi.

ESS cũng cung cấp cho nhân viên một nguồn cho tất cả các thông tin của công ty, chẳng hạn như sổ tay, chính sách và thông báo, cắt giảm sự nhầm lẫn và thông tin sai lệch.

5. Quản lý chi phí

Nếu bạn cho phép nhân viên nộp báo cáo chi phí, hệ thống tự phục vụ cho nhân viên sẽ hợp lý hóa quy trình bằng cách cung cấp quyền truy cập 24/7 vào quy trình phê duyệt và hoàn trả, bao gồm tải lên biên lai và quản lý chi phí khi đi công tác.

6. Quản lý nghỉ phép

Quản lý các yêu cầu nghỉ phép và thời gian nghỉ là một trong những nhiệm vụ quan trọng và tốn thời gian nhất đối với người quản lý hoặc bộ phận nhân sự của bạn. Hệ thống tự phục vụ cho nhân viên cho phép bạn theo dõi sự vắng mặt và xác định xu hướng, cũng như cung cấp cho nhân viên khả năng gửi yêu cầu nghỉ phép.

Với hệ thống tự phục vụ cho nhân viênchấm công tự động, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và tiền bạc đồng thời cải thiện việc tuân thủ các quy định.