Chọn trang

Phần mềm quản lý thiết bị chấm công tự động có thể giúp các tổ chức tiết kiệm tiền, thời gian và cải thiện hoạt động của mình. Phần mềm quản lý thiết bị chấm công cũng có thể được tích hợp với các hệ thống quản lý nhân sự và hệ thống bảng lương để đơn giản hóa và hợp lý hóa nhiều chức năng trong tổ chức.

Các tính năng theo dõi thời gian thu thập thông tin từ các thiết bị chấm công có thể giúp các tổ chức quản lý tốt nhất nhân viên của họ về giờ giấc và năng suất. Tuy nhiên không phải tất cả các phần mềm quản lý thiết bị đều được lập trình với các tính năng như nhau. Hiểu những tính năng nào đạt tiêu chuẩn với hệ thống và cách hệ thống hoạt động có thể giúp bạn đảm bảo rằng phần mềm quản lý thiết bị này là tối ưu cho công ty của bạn.

Năng suất đạt được

Phần mềm quản lý thiết bị chấm công có thể giúp các nhà quản lý theo dõi năng suất và xác định các cách để cải thiện hiệu quả tổ chức và quản lý lao động. Giờ lao động có giá trị cũng được lưu giúp người quản lý không cần phải biên soạn thẻ thời gian và tính toán bảng lương. Điều này đảm bảo thời gian lao động được sử dụng có hiệu quả hơn.

Lợi ích của phần mềm quản lý thiết bị

Nâng cao năng suất đạt được

Cải thiện tinh thần nhân viên

Lỗi biên chế có thể ảnh hưởng đến lòng tin của nhân viên và thậm chí là lòng trung thành với công ty. Một nhân viên không nhận được tiền bồi thường cho công việc được thực hiện hoặc số giờ làm bỏ ra sẽ ít có khả năng cảm thấy có giá trị. Khi phần mềm quản lý các thiết bị chấm công tự động hóa các việc quản lý và thu thập thông tin thì nhân viên không phải lo lắng về các lỗi có thể ảnh hưởng đến việc bồi thường.

Phần mềm quản lý thiết bị giúp giảm các lỗi xảy ra

Lỗi của con người luôn là một yếu tố khi các quy trình được hoàn thành thủ công. Ngay cả khi các thông tin từ một hệ thống phải được chuyển thủ công hoặc nhập vào hệ thống khác, xu hướng lỗi vẫn tồn tại. Liên kết phần mềm quản lý thiết bị chấm công với các quy trình trả lương hầu như loại bỏ khả năng xảy ra lỗi, đảm bảo độ chính xác cao hơn trong bồi thường lao động và theo dõi lao động.

Lợi ích của phần mềm quản lý thiết bị

Giảm thiểu các lỗi có thể xảy ra

Lập kế hoạch dễ dàng hơn

Phần mềm quản lý thiết bị chấm công giúp lên lịch dễ dàng và không gây đau đầu bằng cách quản lý nhiều mô hình thay đổi và chồng chéo, tính toán và gắn cờ theo giờ, và theo dõi sự vắng mặt. Phần mềm thời gian và điểm danh thường có thể được cấu tạo để các nhà quản lý dễ dàng đảm bảo rằng doanh nghiệp tuân thủ tất cả các quy định liên quan đến làm thêm giờ, ngày nghỉ, giờ làm việc nhỏ và các ràng buộc khác.

Bảng thời gian được phê duyệt

Phần mềm quản lý thiết bị thường có sẵn hoặc kết hợp với các phần mềm quản lý nhân sự để thiết lập chương trình đánh giá và phê duyệt bảng chấm công. Chức năng này có thể giúp tiết kiệm thời gian và tối đa hóa hiệu quả. 

Yêu cầu phê duyệt từ người quản lý nhất định có thể giúp ngăn ngừa lỗi và các vấn đề lao động, nhưng phải tìm người quản lý để trực tiếp phê duyệt lịch trình tốn rất nhiều thời gian. Có một quy trình phê duyệt bảng thời gian số hóa tự động có thể giúp vượt qua những thách thức này.

Lợi ích của phần mềm quản lý thiết bị

Quy trình phê duyệt

Tài liệu tự động

Khi có vấn đề với việc điểm danh của nhân viên, phần mềm quản lý thiết bị chấm công sẽ tự động gửi các tài liệu cần thiết về vấn đề giúp việc giải quyết trở nên dễ dàng hơn. Giờ làm việc được theo dõi thuận tiện hàng ngày, do đó, rất dễ dàng để lập báo cáo cho thấy các mô hình chậm trễ hoặc vắng mặt. Những báo cáo này có thể rất có giá trị khi sa thải những nhân viên có vấn đề hoặc huấn luyện nhân viên có thói quen đi làm trễ.

Báo cáo bảng lương tùy chỉnh

Hầu hết các phần mềm quản lý thiết bị chấm công giúp các doanh nghiệp dễ dàng trích xuất dữ liệu và chuyển nó về các dạng dữ liệu phù hợp với các phần mềm tiền lương. Nếu tính này không bao gồm trong phần mềm quản lý thiết bị chấm công có thể sẽ khiến bạn gặp thảm họa với sự chậm trễ hàng tuần và các lỗi có thể xảy ra trong bảng lương.