Chọn trang

Kỹ năng quản lý là gì?

kỹ năng quản lý bao gồm những kỹ năng nghề nghiệp cho phép bạn quản lý công việc và con người một cách hiệu quả. Với một số kỹ năng cụ thể sẽ khác nhau, tùy ngành nghề, nhưng cũng có một loạt kỹ năng phổ biến có thể áp dụng cho hầu hết mọi môi trường làm việc. Vậy làm sao để có thể đánh giá được sự hiệu quả của kỹ năng quản lý?

kỹ năng quản lý

Kỹ năng quản lý 

Đánh giá kỹ năng quản lý

Sau đây là một số nội dung chính giúp bạn có thể tự đánh giá được kỹ năng quản lý của bản thân mình. Hãy tự đánh giá tần suất của từng nội dung tùy theo ngành nghề, công việc hiện tại của mình dựa vào thang điểm từ 1 đến 5. Sau đó tổng lại số điểm mình đạt được để tự đánh giá về kỹ năng quản lý nhân sự của mình.

  1. chưa bao giờ
  2. ít khi, lâu lâu
  3. Thỉnh thoảng
  4. Khá thường xuyên
  5. Gần như luôn luôn
Nội dung gốc Nội dung Tần suất
1 When I have a problem, I try to solve it myself before asking my boss what to do. Khi gặp 1 vấn đề, tôi sẽ cố gắng tự giải quyết, trước khi hỏi “sếp” xem cần làm gì 5. Gần như luôn luôn
2 When I delegate work, I give it to whoever has the most time available. Khi giao việc, tôi lựa chọn người có nhiều thời gian rảnh nhất 2. Ít khi, lâu lâu
3 I follow up with team members whenever I see that their behavior has a negative impact on customer service. Tôi luôn làm việc riêng với nhân viên ngay khi thấy thái độ của họ có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng dịch vụ khách hàng 3. Thỉnh thoảng
4 I make decisions following careful analysis, rather than relying on gut instinct. Tôi quyết định dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, hơn là dựa trên trực giác 4. Khá thường xuyên
5 I let my team members figure out for themselves how best to work together – teams are a work in progress! Tôi để cho nhân viên trong team tự tìm ra cách làm việc cùng với nhau 4. Khá thường xuyên
6 I wait before disciplining a team member, so that people have a chance to correct their behaviors for themselves. Tôi chờ đợi một thời gian trước khi sửa sai cho nhân viên, để cho họ có cơ hội tự thay đổi hành vi của mình 2. Ít khi, lâu lâu
7 Technical skills are the most important skills that I need to be an effective manager. Kỹ năng chuyên môn là thứ quan trọng nhất để trở thành nhà quản lý giỏi 1. Chưa bao giờ
8 I spend time talking with my team about what’s going well and what needs improving. Tôi dành thời gian nói chuyện với nhân viên về những gì đang tiến triển tốt & những gì cần cải thiện 3. Thỉnh thoảng
9 In meetings, I take on the role of moderator/facilitator when necessary, and I help my team reach a better understanding of the issue or reach consensus. Trong các buổi họp, tôi đóng vai trò là người điều phối khi cần thiết, để giúp nhân viên hiểu được các vấn đề hoặc để xây dựng sự đồng thuận 3. Thỉnh thoảng
10 I fully understand how the business processes in my department operate, and I’m working to eliminate bottlenecks. Tôi hoàn toàn hiểu cách business vận hành trong bộ phận của mình, và cố gắng loại bỏ các chỗ “nghẽn cổ chai” 4. Khá thường xuyên
11 When putting together a team, I consider the skills I need – and then I seek people who best fit my criteria. Khi xây dựng team, tôi xác định danh mục những kỹ năng mình cần, & tìm kiếm người có những kỹ năng phù hợp với tiêu chuẩn của tôi 4. Khá thường xuyên
12 I do all that I can to avoid conflict in my team. Tôi làm mọi cách để tránh cho các mâu thuẫn xảy ra trong team của tôi 2. Ít khi, lâu lâu
13 I try to motivate people within my team by tailoring my approach to motivation to match each individual’s needs. Tôi động viên tinh thần nhân viên bằng nhiều kiểu khác nhau, phù hợp với từng người 4. Khá thường xuyên
14 When my team makes a significant mistake, I update my boss on what has happened, and then I think of it as an important lesson learned. khi team mắc phải sai lầm quan trọng, tôi cập nhật thông tin cho sếp và tự rút ra bài học 2. Ít khi, lâu lâu
15 When conflict occurs within a new team, I accept it as an inevitable stage in the team development process. khi mâu thuẫn xảy ra trong team, tôi chấp nhận đó là chuyện bình thường và không thể tránh khỏi trong quá trình phát triển team 2. Ít khi, lâu lâu
16 I talk to team members about their individual goals, and I link these to the goals of the entire organization. tôi thảo luận với nhân viên về mục tiêu cá nhân của họ, và kết nối mục tiêu đó với mục tiêu chung của tổ chức 3. Thỉnh thoảng
17 If I’m putting a team together, I select people with similar personalities, ages, time with the company, and other characteristics. khi xây dựng team, tôi sẽ chọn những người có tính cách gần giống nhau, tuổi tác tương đương , thâm niên tương đương, và các yếu tố khác nữa để dễ dàng làm việc 1. Chưa bao giờ
18 I think that the statement “If you want a job done well, do it yourself” is true. tôi cho rằng câu sau đúng “nếu bạn muốn hoàn thành tốt 1 việc, bạn hãy tự mình thực hiện” 2. Ít khi, lâu lâu
19 I talk with team members as individuals to ensure that they’re happy and productive. Tôi luôn nói chuyện cá nhân với thành viên trong team để đảm bảo họ cảm thấy hài lòng 4. Khá thường xuyên
20 I brief my team members so that they know what’s going on around them in the organization. tôi luôn cho nhân viên của mình biết về những thông tin xảy ra trong công ty mà có liên quan đến họ 3. Thỉnh thoảng

Nội dung gốc
https://www.mindtools.com/community/pages/article/newTMM_28.php