Chọn trang

Sử dụng các phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài là một trong những cách để nâng cao hiệu quả hoạt động tuyển dụng, thu hút nhân tài của công ty, doanh nghiệp. Thuê không đúng người có thể làm mất thời gian và tiền bạc của công ty và thậm chí có thể làm tổn hại đến danh tiếng của thương hiệu. Mặt khác, những tuyển dụng tuyệt vời có thể nâng tầm một thương hiệu và đưa doanh nghiệp đến những mức độ mới về năng suất và tăng trưởng.

Đầu tư vào phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài giúp cải thiện tuyển dụng và tăng tiêu chuẩn nhân tài. Cho dù bạn đang tìm kiếm để có được phần mềm mới hoặc cải tiến các quy trình và phần mềm hiện có của mình để hỗ trợ cho việc thu thập tài năng, các mẹo sau có thể hữu ích.

Phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài

Sử dụng phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài

Tích hợp phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài

Một số giải pháp phần mềm nhân sự đi kèm với chức năng thu nhận nhân tài, vì vậy thông tin tuyển dụng sẽ tự động chảy vào cơ sở dữ liệu nhân viên sau khi thuê. Các giải pháp phần mềm tuyển dụng nhân tài khác là phần mềm chuyên biệt, do đó, điều quan trọng là phải xem xét việc trích xuất thông tin về các ứng viên sau khi thuê để tải vào cơ sở dữ liệu nhân viên và bảng lương. Xem xét khả năng tích hợp của phần mềm quản lý nhân sự để thu hút nhân tài ngay từ đầu có thể giúp giảm sự đau đầu sau này.

Ưu tiên chức năng di động

Theo LinkedIn, khoảng 45 phần trăm ứng viên đã nộp đơn vào các công việc sử dụng thiết bị di động. Một tỷ lệ lớn hơn các ứng cử viên sẽ sử dụng điện thoại di động để tìm hiểu thông tin về các công ty và vị trí trước khi nghĩ đến việc áp dụng. 

Chức năng di động không còn là một lợi thế hay tùy chọn bổ sung, nó đã trở thành một kỳ vọng cơ bản và là một điều cần thiết để thu nhận tài năng. Hầu hết các phần mềm quản lý nhân sự bây giờ đều có các phiên bản ứng dụng dành cho các thiết bị di động.

Phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài

Ưu tiên các chức năng di động

Nguồn thành công

Nhân viên đang tìm kiếm việc làm có nhiều lựa chọn, vì vậy, điều quan trọng là phải biết về nơi mà các ứng viên lý tưởng của bạn sẽ tìm kiếm công việc và sau đó sắp xếp các nguồn cung ứng để có được tài năng hàng đầu. Phần mềm tuyển dụng và phần mềm hệ thống theo dõi ứng viên nói chung có thể được thiết lập để tự động đăng cơ hội việc làm lên một số bảng công việc và các trang truyền thông xã hội.

Thực hiện một số nghiên cứu để tìm ra nơi những nhân viên tốt nhất hiện tại của bạn sẽ đi nếu họ đang tìm kiếm một công việc. Hỏi nơi các ứng cử viên hàng đầu của bạn nghe về bạn. Sử dụng thông tin này để thêm giá trị cho mỗi bài đăng công việc và chiến lược tìm nguồn cung ứng của bạn.

Xem xét trải nghiệm của ứng viên

Trải nghiệm của ứng viên có thể quyết định liệu một ứng viên tiềm năng sẽ nộp đơn vào công ty của bạn. Các ứng viên cũng sẽ cảm thấy ấn tượng về công ty của bạn dựa trên trải nghiệm của họ với quy trình tuyển dụng của bạn, điều này sẽ khiến họ ít nhiều có khả năng ở lại sau khi thuê.

Ngoài ra, trải nghiệm của ứng viên có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài năng áp dụng cho công ty của bạn, vì ứng viên sẽ ít nhiều có khả năng giới thiệu công ty của bạn cho bạn bè dựa trên trải nghiệm của họ.

Trải nghiệm của ứng cử viên có thể là một điều hay thay đổi, với nhiều yếu tố đi vào. Để đánh giá tốt nhất trải nghiệm của ứng viên, hãy nhờ một số nhân viên và nhân viên tuyển dụng kiểm tra phần mềm tuyển dụng, phần mềm nhân sự để bạn có thể xác định các trục trặc nhằm mục đích tối ưu hóa.

Phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài

Trải nghiệm của ứng viên khi tuyển dụng

Nhu cầu theo quy mô

Nếu bạn điều hành một doanh nghiệp nhỏ, nhu cầu thu hút nhân tài của bạn sẽ khác với nhu cầu của một doanh nghiệp hoặc công ty nhân sự. Nhu cầu và chiến lược thu hút nhân tài cũng có thể thay đổi dựa trên ngành mà doanh nghiệp của bạn hoạt động. Hãy chắc chắn rằng phần mềm tuyển dụng, phần mềm nhân sự để thu hút nhân tài của bạn phù hợp với nhu cầu của bạn hoặc có thể được thu nhỏ để phù hợp với nhu cầu của bạn trước khi thực hiện các bước để tối ưu hóa việc sử dụng nó.

Tìm kiếm các phân tích

Các phân tích trước có thể giúp bạn tối ưu hóa nguồn cung ứng, lập kế hoạch cho nhu cầu nhân sự trong tương lai và xác định các vấn đề dẫn đến doanh thu cao. Có thông tin có thể hỗ trợ với các lĩnh vực này có thể giúp tăng quá trình thu nhận tài năng của bạn. Không chỉ đơn thuần là đưa một hệ thống vào vị trí và hy vọng điều tốt nhất, sử dụng phân tích sẽ cho phép bạn liên tục trau dồi chiến lược thu hút tài năng của mình.