Chọn trang
Giải Quyết Khủng Hoảng Nhân Sự Thời Kỳ Hậu Covid

Giải Quyết Khủng Hoảng Nhân Sự Thời Kỳ Hậu Covid

Mặc dù các doanh nghiệp, tổ chức đã trở lại hoạt động, sản xuất bình thường và dần đi vào quỹ đạo nhưng cũng không thể phủ nhận những thiệt hại, ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 để lại đối với tất cả các ngành nghề nói chung. Hậu Covid-19 đã tạo ra nhiều thử...
Thử Thách, Khó Khăn Mà Doanh Nghiệp Phải Đối Mặt Khi Quản Lý Nhân Sự

Thử Thách, Khó Khăn Mà Doanh Nghiệp Phải Đối Mặt Khi Quản Lý Nhân Sự

Một trong những nguồn lực cần thiết và quan trọng trong vai trò quyết định tạo ra thành công hay thất bại của mỗi doanh nghiệp là nguồn nhân lực. Vì nguyên nhân đó, việc quản lý nhân sự sao cho hiệu quả luôn là bài toán khó, thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp....
Những Điều Cần Biết Về Quản Trị Nhân Sự?

Những Điều Cần Biết Về Quản Trị Nhân Sự?

Đối với các tổ chức hay doanh nghiệp thì nguồn lực con người luôn đóng một vai trò quan trọng và không thể thay thế. Vì lý do này, hoạt động khai thác hiệu quả nguồn  tài nguyên nhân lực để phục vụ phát triển doanh nghiệp và xã hội đã trở thành mối quan tâm hàng đầu....
Khái niệm và quy định pháp luật về hợp đồng điện tử (e-contract)

Khái niệm và quy định pháp luật về hợp đồng điện tử (e-contract)

Hợp đồng điện tử (e-contract) là một loại hợp đồng được hình thành trực tuyến. Các bên liên quan giờ đây có thể ký kết hợp đồng có thể bằng nhiều phương tiện điện tử khác nhau: thư điện tử, chương trình máy tính hoặc hai tác nhân điện tử được lập trình để ghi nhận sự...
15 Tính năng nhân sự cần có để trở lại làm việc một cách an toàn

15 Tính năng nhân sự cần có để trở lại làm việc một cách an toàn

Khi đại dịch tiếp tục làm gián đoạn các hoạt động kinh tế và đời sống bình thường trên toàn thế giới, kết quả suy thoái kinh tế cho năm 2020 có thể là thảm họa. Trên thực tế, thương mại thế giới dự kiến sẽ giảm 13% xuống còn 32% khi cuộc khủng hoảng tiếp tục. Điều đó...