fbpx

Hai hiệu cắt tóc

Tại thị trấn nhỏ nọ có hai hiệu cắt tóc, một của Cột, một của Kèo. Hiệu cắt tóc của Cột lúc nào cũng đông khách, còn hiệu cắt tóc của Kèo thì mới đầu cũng đông khách nhưng càng ngày càng vắng. Kèo rất lấy làm lạ, vì tay nghề của anh ta cũng không hề thua kém tay nghề...
Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Bình

Công ty Cổ Phần Xây Dựng Hòa Bình

I.  Yêu cầu của khách hàng Xây dựng hệ thống chấm công toàn diện  cho hơn 40 công trình trên toàn quốc. Đáp ứng đầy đủ các ca làm việc theo từng quy đinh của mỗi công trình. Theo dõi trực tuyến tình trạng hoạt động của máy chấm công và dữ liệu chấm công của nhân viên....
0969 618 638