Chọn trang

Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ quản lý hiệu suất, hãy lưu ý một số điều quan trọng:

Real-time, phản hồi liên tục và các biện pháp khắc phục được cá nhân hóa đang trở thành thông lệ quản lý hiệu suất tiêu chuẩn. Các nhân viên ngày nay thích một cái nhìn toàn diện hơn là được trao một thẻ báo cáo vào cuối năm.

Nói cách khác, các yêu cầu của một phần mềm quản lý hiệu suất đã phát triển. Điều này khiến cho việc biết được các tính năng hàng đầu của các phần mềm này để tìm kiếm một ưu tiên hàng đầu. Nếu không có chúng, công cụ được chọn của bạn có thể thiếu các khả năng cần thiết để hỗ trợ đầy đủ chức năng này. Và điều này có thể buộc bạn phải tái đầu tư, trong thời gian đó, bạn sẽ không chỉ mất tiền mà còn mất thời gian và năng suất.

Sau đây là 5 chức năng nổi bật của phần mềm quản lý hiệu suất mà các doanh nghiệp cần phải biết.

Quản lý hiệu suất làm việc

Sử dụng phần mềm để quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

1. Thiết lập mục tiêu để quản lý hiệu suất

Thiết lập mục tiêu là nền tảng của đánh giá hiệu suất. Trong trường hợp không có mục tiêu rõ ràng, các nhà quản lý và nhân sự sẽ không có thông số nào để đánh giá và quản lý hiệu suất của nhân viên (và, bằng cách mở rộng, bộ phận).

Chức năng này để làm gì?

Nó giúp người dùng (nhân viên, người quản lý hoặc nhân sự) thêm mục tiêu, theo dõi tiến trình của họ và nhận thông tin cập nhật về trạng thái mục tiêu. Người dùng có thể tạo mục tiêu mới bằng cách chọn tùy chọn để thêm mục tiêu, nhập tên mục tiêu và mô tả ngắn và thêm ngày đáo hạn bắt buộc. Các giải pháp cho phép nhân viên tạo ra các mục tiêu của riêng họ thường cho phép họ chia sẻ mục tiêu của họ với các đồng nghiệp.

Chức năng giúp ích như thế nào?

Khả năng giám sát và ghi lại hiệu suất của họ thúc đẩy nhân viên làm việc chăm chỉ hơn để đạt được mục tiêu đã đề ra. Ngoài ra, khả năng chia sẻ mục tiêu với các đồng nghiệp giúp đạt được mục tiêu như một nỗ lực của nhóm.

2. Báo cáo và phân tích dữ liệu

Báo cáo và phân tích dữ liệu đóng vai trò chính trong quản lý hiệu suất vì chúng giúp tóm tắt và tạo ý nghĩa cho các dữ liệu hiệu suất được thu thập.

Chức năng này để làm gì?

Tính năng này giúp tạo các báo cáo để theo dõi tiến trình mục tiêu cho nhân viên hoặc bộ phận. Các báo cáo có thể ở dạng biểu đồ hoặc đồ thị trong đó người dùng có thể xem hiệu suất của nhân viên dọc theo các trục như hành vi, kết quả và tiềm năng.

Chức năng này giúp ích như thế nào?

Vì việc theo dõi các mục tiêu có thể trở nên khó khăn và tốn thời gian, đặc biệt là đối với các nhóm lớn, tính năng này giúp người quản lý có được cái nhìn nhanh về mục tiêu. Điều này cho phép ban lãnh đạo luôn cảnh giác và có những hành động khắc phục để hướng dẫn những nhân viên làm việc kém hiệu quả hoặc nhân viên đi lạc khỏi mục tiêu của họ.

Quản lý hiệu suất làm việc

Chức năng báo cáo và phân tích dữ liệu để quản lý hiệu suất làm việc

3. Tự đánh giá

Như cái tên của nó, tự đánh giá cho phép nhân viên đánh giá hiệu suất của chính họ trên các thông số nhất định.

Chức năng này để làm gì?

Nó cho phép nhân viên đánh giá và xem xét bản thân cho các dự án mà họ đã làm và thực hiện trong thời gian nhất định. Nhân viên có thể làm nổi bật quan điểm của họ về hiệu suất bằng cách tự đánh giá các tham số như mục tiêu đã hoàn thành và đóng góp vượt ra ngoài phạm vi trách nhiệm chính của họ.

Chức năng này giúp ích như thế nào?

Khả năng xem xét hiệu suất của chính họ giúp nhân viên cân nhắc thành tích của họ so với mục tiêu đã đặt ra và các chỉ số hiệu suất chính (KPI), giúp họ duy trì động lực và tập trung. Tự đánh giá cũng giúp nhân viên đưa ra quan điểm về thành tích và mục tiêu, cho phép họ phân tích những thiếu sót và cải thiện chúng.

4. Phản hồi 360 độ

Tính năng phản hồi 360 độ đang ngày càng trở nên phổ biến vì nó giúp thu thập một phản hồi nhiều lớp trên hiệu suất của từng cá nhân.

Chức năng này để làm gì?

Phản hồi 360 độ trái với cấu trúc phản hồi điển hình đi xuống hệ thống phân cấp quản lý. Cấu trúc phản hồi mới này bao gồm các phản hồi ẩn danh từ nhiều nguồn, có thể bao gồm một cấp trên (cấp quản lý), cấp dưới (cấp dưới) và cấp bên (đồng nghiệp).

Chức năng này giúp ích như thế nào?

Phản hồi 360 độ giúp đạt được đánh giá khách quan về hiệu suất của nhân viên bằng cách nắm bắt phản hồi của tất cả các đối tác làm việc (chẳng hạn như đồng nghiệp, người quản lý và đàn em). Hơn nữa, thu thập thông tin phản hồi ẩn danh khuyến khích các đồng nghiệp chia sẻ mối quan tâm hoặc bất bình mà họ có thể ngần ngại đưa ra.

Quản lý hiệu suất làm việc

Chức năng đánh giá 360 độ của phần mềm quản lý hiệu suất làm việc

5. Phản hồi và huấn luyện liên tục

Phản hồi và huấn luyện liên tục giúp thúc đẩy văn hóa tăng trưởng và cải tiến không ngừng.

Chức năng này để làm gì?

Phản hồi và huấn luyện liên tục được xây dựng dựa trên việc thực hiện các đánh giá thường xuyên cho các biện pháp đặc biệt để sắp xếp lại hiệu suất của nhân viên. Các biện pháp này có thể bao gồm việc chỉ định đào tạo tiếp cận / nâng cao kỹ năng có liên quan trên hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS), huấn luyện giữa các cá nhân được cung cấp bởi một huấn luyện viên hoặc các chủ đề có phạm vi rộng được cung cấp thông qua mô hình học tập kết hợp.

Chức năng này giúp ích như thế nào?

Bằng cách làm việc trái ngược với các mô hình cải tiến phản hồi truyền thống cứng nhắc và thường dựa trên các khoảng thời gian theo lịch hàng năm, phản hồi và huấn luyện liên tục làm cho sự phát triển của nhân viên trở nên bớt máy móc hơn. Nó giúp xác định khoảng cách hiệu suất ở giai đoạn đầu và thực hiện các bước khắc phục trước khi các vấn đề riêng lẻ khuếch đại để tác động đến các mục tiêu kinh doanh.