Chọn trang

Hoạch định tổ chức – Organizational Planning

Quy trình thiết lập sơ đồ tổ chức
Quy trình thiết lập sơ đồ chức danh
Quy trình thiết lập thang lương và phụ cấp
Quy trình thiết lập JD và JS
Quy trình thiết lập khung năng lực
Quy trình thiết lập lộ trình phát triển
Quy trình khai báo và thiết lập các SOP
Quy trình khảo sát nhân viên

Bảo hiểm – Insurance Management

Quy trình thực hiện Tờ khai cấp sổ
Quy trình báo tăng lao động, Quy trình báo giảm lao động
Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm
Quy trình giải quyết chế độ trợ cấp TNLD&BNN

Chế độ phúc lợi – Benefit Management

Quy trình thiết lập kế hoạch cấp phát trang thiết bị lao động
Quy trình cấp phát trang thiết bị lao động
Quy trình thu hồi trang thiết bị lao động

Quy trình thiết lập kế hoạch khám sức khỏe định kỳ
Quy trình cập nhật kết quả khám sức khỏe định kỳ

Quy trình báo tăng bảo hiểm, Quy trình báo giảm bảo hiểm
Quy trình Claim bảo hiểm

Quy trình báo hưởng chế độ thai sản
Quy trình báo hưởng chế độ con nhỏ

Quy trình đăng ký teambuilding
Quy trình quản lý chi phí teambilding
Quy trình quản lý các phúc lợi

Hồ sơ ứng viên và tuyển dụng – Talent Acquisition

Quy trình xây dựng định biên
Quy trình thiết lập yêu cầu tuyển dụng

Quy trình tuyển dụng công nhân, Quy trình tuyển dụng nhân viên, Quy trình tuyển dụng quản lý, Quy trình tuyển dụng nội bộ

Quy trình Onboarding

Quy trình quản lý thử việc

Quy trình đánh giá thử việc

Quản lý ngày công, ngày nghỉ – Time Management

Quy trình thiết lập lịch làm việc
Quy trình điều chỉnh lịch làm việc
Quy trình thiết lập kế hoạch tăng ca
Quy trình điều chỉnh kế hoạch tăng ca
Quy trình đăng ký đi trễ/về sớm
Quy trình bổ sung dữ liệu in/out
Quy trình đăng ký nghỉ phép, đi công tác
Quy trình hủy phép đăng ký
Quy trình xử lý dữ liệu công bất thường
Quy trình chuyển đổi giờ OT sang giờ nghỉ bù
Quy trình tổng hợp công_ngày nghỉ tháng

Quy trình quyết toán phép tồn khi nhân viên nghỉ việc
Quy trình quyết toán phép tồn cuối niên độ

Đào tạo nhân viên 

Quy trình xác định mục tiêu nghề nghiệp

Quy trình thiết lập yêu cầu đào tạo
Quy trình thiết lập kế hoạch đào tạo
Quy trình thiết lập đề xuất đào tạo
Quy trình thiết lập lịch đào tạo
Quy trình ký hợp đồng đào tạo
Quy trình đào tạo
Quy trình đánh giá đào tạo

Quy trình đánh giá hiệu quả sau đào tạo
Quy trình thống kê chi phí đào tạo

Quản lý thông tin nhân viên – Personnel Management

Quy trình quản lý hồ sơ nhân viên

Quy trình tăng nhân viên mới (không qua tuyển dụng)
Quy trình tăng nhân viên cũ (không qua tuyển dụng)
Quy trình ký hợp đồng lao động với nhân viên pass thử việc
Quy trình tái ký hợp đồng lao động

Quy trình ký phụ lục hợp đồng lao động

Quy trình điều chỉnh thu nhập (định kỳ hoặc đột xuất)

Quy trình quản lý quá trình công tác

Quy trình quản lý khen thưởng

Quy trình quản lý kỷ luậtQuy trình giảm lao động do nhân viên vi phạm kỷ luật
Quy trình giảm lao động do nhân viên đơn phương chấm dứt hợp đồng
Quy trình giảm lao động do người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng
Quy trình thanh lý hợp đồng

Bạn muốn tìm hiểu thêm?

Liên hệ với Tinh Hoa

để nhận tư vấn cách xây dựng các SOP ( standard operating Procedure ) trong quản lý nhân sự tại đây

mẫu đăng ký

Các chức năng cần có trên phần mềm nhân sự

Tiếp nhận nhân viên mới – Qui trình quản lý và cập nhật hồ sơ nhân viên (bằng cấp, chuyên môn, thông tin gia đình, ….) – Ký hợp đồng thử việc với nhân viên mới …

mẫu đăng ký

Các Báo Biểu cần có trên phần mềm nhân sự

Báo biểu là viết tắt của báo cáo & biểu mẫu, vd HĐLĐ mẫu, PLHĐ mẫu, Quyết định nghỉ việc mẫu, Báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm hoặc cuối năm –

mẫu đăng ký

Tinh Hoa không ngừng kết nối và chuyển giao giá trị hữu ích tới cộng đồng thông qua các sự kiện chất lượng