Chọn trang

Tinh Hoa không ngừng kết nối và chuyển giao giá trị hữu ích tới cộng đồng thông qua các sự kiện chất lượng

SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

kpi và các đánh giá hiệu quả công việc

Chuỗi sự kiện "CHIỀU THỨ 5 - YÊU CÔNG VIỆC - YÊU CUỘC SỐNG"

Nằm trong sứ mệnh xây dựng những môi trường làm việc “An Toàn – Khỏe mạnh – Sáng tạo”, Tinh Hoa thường xuyên tổ chức chuỗi sự kiện bao gồm 3 chủ đề 

Chiều thứ 5 
Zoom Online
200
Miễn phí
kpi và các đánh giá hiệu quả công việc

Chuỗi sự kiện HR Data Analytic - ĐO ĐẠC VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

Nguồn nhân lực là tài sản cốt lõi của tổ chức. Quản lý nguồn nhân lực là một trong những hoạt động then chốt của 1 tổ chức, doanh nghiệp. Và Phòng / Ban Nhân sự của các tổ chức là nơi tập trung điều hành các hoạt động quan trọng này.

Xem thông tin & đăng ký tại đây 

Chiều thứ 5
Zoom Online
100
Miễn phí