Cam kết về chất lượng dịch vụ

Khiếu nại về chất lượng dịch vụ 

Nội dung khiếu nại sẽ được chuyển trực tiếp đến Ban Giám Đốc. Tinh Hoa cam kết phản hồi trong vòng 1 ngày làm việc. Xin vui lòng gọi 0919.397.169 (gặp Nhã Nguyễn) hoặc 0919.039.665 (gặp Quỳnh Như) nếu Quý Khách không thấy thông tin biểu mẫu dưới đây