Chọn trang

Đặc thù của ngành giày da – may mặc là sử dụng nhiều công nhân có trình độ trung bình thấp.

Các giải pháp chấm công cho ngành này phải thỏa mãn một số điều kiện cơ bản sau:

 • Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết nối để lấy dữ liệu
 • Thao tác download/upload dữ liệu trên máy phải rất nhanh để đáp ứng được lượng dữ liệu lớn
 • Thao tác đăng kí nhân viên mới phải đơn giản, để có thể tiết kiệm thời gian cho nghiệp vụ này (vốn rất thường xuyên)
 • Thiết bị phải chắc chắn để trụ được qua rất nhiều lượt cố tình phá hoại
 • Qui trình chấm công – tính lương phải khoa học để triển khai hiệu quả cho một lượng lớn công nhân có trình độ thấp
 • …. và nhiều yêu cầu khác
 • Yêu cầu về độ bền 90% 90%
 • Yêu cầu về giải pháp 80% 80%
 • Yêu cầu về phần mềm 50% 50%
 • Yêu cầu về giá rẻ 30% 30%

Giải pháp chấm công tính lương:

 • Các loại máy chấm công vân tay / khuôn mặt / thẻ
 • Giải pháp đồng bộ dữ liệu, giúp quản lý thông tin nhân viên trên từng máy chấm công, phân theo phòng ban.
 • Giải pháp quản lý phân tán: mỗi phòng ban sử dụng một nhóm máy chấm công riêng, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư thiết bị
 • Phần mềm quản lý chấm công – tính lương, đáp ứng tiêu chuẩn khi làm việc với phái đoàn Audit
 • Theo dõi việc chấm công, xử lý các tranh cãi về việc có quét thẻ mà không có công
 • Nhận diện nhân viên ra vào nhà ăn, quản lý việc phát suất ăn trong nhà ăn để tiết kiệm chi phí thất thoát
 • … và nhiều giải pháp khác

 

Một số khách hàng tiêu biểu đã sử dụng giải pháp chấm công tính lương của chúng tôi

Vui lòng đăng kí để được tư vấn về giải pháp này với chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm