Chọn trang

IPASS-02

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% ABRIVISION – Singapore | Chuẩn văn phòng | Dung lượng vừa Máy chấm công – kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng thế hệ mới, với thiết kế...

SUP-XPE-M

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% SUP-XPE | Máy kiểm soát ra vào bằng thẻ cảm ứng Đặc điểm nổi bật của máy kiểm soát ra vào SUP-XPE-M: Dùng cho các loại khóa điện tử và cửa tự...

ASC303 / ASC303M (EN)

Mức độ phù hợp với nhóm sản xuất 100% 100% Mức độ phù hợp với nhóm HORECA 90% 90% Mức độ phù hợp với nhóm văn phòng 90% 90% ASC303 là thiết bị kiểm soát ra vào với khả năng hoạt động độc lập. Thiết bị được thiết kế với mẫu mã đẹp, phù hợp với các văn phòng loại nhỏ....