Chọn trang
Kinh Đô

Kinh Đô

Yêu cầu của khách hàngLắp đặt máy chấm công tại các xưởng Dữ liệu được truyền tự động về server của trụ sở chính Tại mỗi nhà máy, phần mềm hỗ trợ chấm công tự động Ca kíp rất linh hoạt, thường xuyên xảy ra việc tăng ca, điều chuyển lao động để đảm bảo tiến độ sản...