Chọn trang

Thông tin phần mềm dùng thử

Link phần mềm: smartboss.tinhhoa.asia

Tài khỏan dùng thử

  • user: tinhhoa@giaiphaptinhhoa.com
    pass: 123

Chức năng của phần mềm Smartboss 

  • Chấm công
  • Quản lý nghỉ phép

 

Giải thưởng uy tín của khu vực

Top 25 nhà Cung cấp Giải Pháp Nhân Sự hàng đầu ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương