Chọn trang

Dự án đầu tư phát triển là gì? Để trả lời cho câu hỏi này, bạn cần dựa vào luật quy định của Nhà nước. Cùng theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ khái niệm này. Và những yêu cầu cụ thể cho việc đầu tư phát triển dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

Dự án đầu tư phát triển là gì?

Trả lời cho câu hỏi: Dự án đầu tư phát triển là gì? Chúng ta cần dựa vào Khoản 11, Điều 4 Luật đấu thầu. Cụ thể là:

“Dự án đầu tư phát triển (sau đây gọi chung là dự án) bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.”

Như vậy, bất cư dự án đầu tư xây dựng, với nguồn vốn huy động nào,… đều phải áp dụng Luật đấu thầu để thực thi.

Dự án đầu tư phát triển là gì? Có những yêu cầu cụ thể ra sao? 1

Dự án đầu tư phát triển được thực thi theo quy định của Nhà nước

Bên cạnh đó, bạn cũng cần hiểu đầu tư phát triển là một phương thức của đầu tư trực tiếp. Hoạt động đầu tư này nhằm duy trì và tạo ra năng lực mới trong sản xuất kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt đời sống của xã hội. Bạn có thể hiểu đơn giản hơn, đây là hình thức đầu tư trực tiếp tạo ra tài sản mới cho nền kinh tế, đơn vị sản xuất và cung ứng dịch vụ. 

Hiện tại, hình thức đầu tư này đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế tại mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Dự án đầu tư phát triển yêu cầu những vấn đề gì?

Để đảm bảo quá trình đầu tư phát triển dự án tốt nhất, các đơn vị cần tuân thủ những yêu cầu sau:

 • Tính thực tiễn

Khi đưa ra nội dung của dự án đầu tư phát triển, phải được nghiên cứu trên cơ sở xem xét, phân tích, đánh giá đúng mức các điều kiện và hoàn cảnh liên quan đến hoạt động đầu tư.

 • Tính khoa học

Người tiến hành soạn thảo dự án phải có quá trình nghiên cứu tỉ mỉ, tính toán thận trọng từng nội dung cụ thể của dự án. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến mục nội dung tài chính.

Dự án đầu tư phát triển là gì? Có những yêu cầu cụ thể ra sao? 2

Khi xây dựng dự án đầu tư phát triển cần đảm bảo tính khoa học

 • Tính pháp lý

Đây là yêu cầu bắt buộc, theo đó dự án đầu tư phát triển phải được xây dựng trên cơ sở pháp lý vững chắc. Đảm bảo phù hợp với chính sách và luật pháp Nhà nước. Để đạt được điều này, người thực hiện phải nghiên cứu kỹ chủ trương, chính sách Nhà nước liên quan đến hoạt động đầu tư.

 • Tính đồng nhất

Tất cả các dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định chung của cơ quan chức năng về hoạt động đầu tư. Kể cả các quy định về thủ tục đầu tư. Với những dự án đầu tư quốc tế, cần phải tuân thủ quy định chung mang tính quốc tế.

Trước khi triển khai dự án đầu tư phát triển, đơn vị cần tuân thủ những yêu cầu để đảm bảo kế hoạch thực hiện được suôn sẻ, không vi phạm các quy định do Nhà nước ban hành.

Có những loại dự án đầu tư nào?

Dựa vào bản chất, phân cấp, lĩnh vực, đặc điểm, thời gian hoạt động, quan hệ quản lý, nguồn vốn,… mà chúng ta có thể phân loại các dự án đầu tư khác nhau. 

Dự án đầu tư phát triển là gì? Có những yêu cầu cụ thể ra sao? 3

Có nhiều loại dự án đầu tư phát triển khác nhau

 • Dựa vào bản chất của đối tượng đầu tư: Gồm đầu tư cho các đối tượng vật chất và đầu tư cho các đối tượng phi vật chất.
 • Theo phân cấp quản lý: Đầu tư phát triển được chia thành đầu tư theo các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm 1,2,3,…
 • Dựa theo lĩnh vực hoạt động của các kết quả đầu tư: Đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
 • Theo đặc điểm hoạt động của kết quả đầu tư: Đầu tư cơ bản và đầu tư vận hành.
 • Thời gian hoạt động của các kết quả đầu tư trong quá trình tái sản xuất xã hội: Đầu tư thương mại và đầu tư sản xuất
 • Theo thời gian thực hiện và phát huy tác dụng của các kết quả đầu tư: Đầu tư ngắn hạn và đầu tư dài hạn.
 • Dựa vào quan hệ quản lý của chủ đầu tư: Đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp.
 • Thực hiện theo nguồn vốn trên phạm vi quốc gia: Đầu tư bằng nguồn vốn trong nước và đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài
 • Dựa vào vị trí vùng lãnh thổ: Đầu tư phát triển của các vùng lãnh thổ, các vùng kinh tế trọng điểm, đầu tư phát triển khu vực thành thị và nông thôn…

Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu về khái niệm dự án đầu tư phát triển là gì? Cùng một số yêu cầu và sự phân loại đầu tư phát triển. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư phát triển một dự án nào đó. Thì đừng bỏ qua những thông tin chia sẻ hữu ích trên đây.

Ngoài ra, để hoạt động quản lý dự án đầu tư phát triển được nhanh chóng, dễ dàng và chuyên nghiệp. Bạn có thể truy cập trang web: giaiphaptinhhoa.com để tham khảo những giải pháp quản lý nhân sự, công việc hiệu quả nhất. Trường hợp, bạn muốn được tư vấn trực tiếp, thì hãy liên hệ hotline: 0919.397.169 (Ms.Nhã) hay 0919.039.665 (Ms.Như) để được các chuyên viên hỗ trợ giải đáp tận tình!