Chọn trang
BNI – CEO Chapter

BNI – CEO Chapter

BNI - CEO Chapter CEO là Chapter đầu tiên của BNI Việt Nam sinh hoạt vào sáng thứ 3 hàng tuần. Đây cũng là Chapter tốt nhất của BNI Việt nam tính tới thời điểm hiện tại. Hình thành với 5 thành viên cốt lõi ban đầu và ra mắt vào ngày 3 tháng 8 năm 2010, CEO đạt mốc tối...