Chọn trang

Khách Hàng Công ty TNHH Chế biến gia vị NEDSPICE Việt Nam

Khách Hàng Công ty TNHH Chế biến gia vị NEDSPICE Việt Nam Áp dụng phần mềm ezHR9 vào hoạt động quản lý nhân sự của mình, Công Ty TNHH Chế Biến Gia Vị Nedspice Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty. Phần mềm quản lý nhân sự ezHR9 đã...