Chọn trang
Xây dựng Hòa Bình

Xây dựng Hòa Bình

Yêu cầu của khách hàngXây dựng hệ thống chấm công toàn diện  cho hơn 40 công trình trên toàn quốc.Đáp ứng đầy đủ các ca làm việc theo từng quy đinh của mỗi công trình.Theo dõi trực tuyến tình trạng hoạt động của máy chấm công và dữ liệu chấm công của nhân viên.Quy...