Chọn trang
URC

URC

Yêu cầu của khách hàngDo yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công nhân vào xưởng phải đi theo luồng qui định, trật tự và không chen lấn, qua từng khu vực rửa tay – tẩy bụi – vào xưởngKhi điều chuyển lao động, máy chấm công phải lắp tại xưởng để nhân viên không phải...