Chọn trang
COFICO

COFICO

Yêu cầu của khách hàng Các yêu cầu tiêu biểu của các doanh nghiệp xây dựng Nhanh chóng cho ra bảng chấm công- bảng lương để tiến hành phát lương cho công nhân Có thể đồng bộ hóa được nhiều chi nhánh cùng lúc, tuy nhiên, không thể đầu tư các giải pháp tốn kém như VPN...