Chọn trang

Quan hệ lao động là gì?

Quan hệ lao động (Labour relations) là chúng ta có thể hiểu là mối quan hệ về quyền và nghĩa vụ giữa người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ). 

Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2012 thì quan hệ lao động là “Quan hệ lao động là quan hệ xã hội phát sinh trong việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương giữa người lao động và người sử dụng lao động”.Việc quản lý quan hệ lao động không chỉ là quản lý các công tác nội bộ tiền lương, hồ sơ nhân viên mà còn quản lý các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước.

quan hệ động là gì?Quan hệ lao động là gì?

Quan hệ lao động có những đặc điểm sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2012 “Người lao động” là người từ đủ 15 tuổi, có khả năng lao động, làm việc theo hợp đồng lao động, được trả lương và chịu sự điều hành, quản lý của người sử dụng lao động.“Người sử dụng lao động” là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, trang trại, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; nếu là cá nhân thì từ đủ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Trong quan hệ lao động thì người lao động luôn phụ thuộc vào người sử dụng lao động, khi NSDLĐ bỏ tiền ra để mua sức lao động của NLĐ và họ sẽ sử dụng sức lao động sao cho hiệu quả nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh của công ty. Mặt khác NSDLĐ và NLĐ có sự mâu thuẫn với nhau, trong khi NLĐ luôn  mong muốn sức lao động bỏ ra sẽ nhận lại mức lương các chế độ bằng hoặc cao hơn nhưng NSDLĐ thì lại mong muốn giảm các mức chi phí tiền lương đến mức tối thiểu nhất để tăng lợi nhuận.

Người quản lý lao động cần làm những công việc gì

Trong công việc quản lý lao động hiện nay các doanh nghiệp sẽ phân chia các bộ phận cụ thể trong công ty và bộ phận nhân sự cũng chính là bộ phận quản lý lao động. Ở bộ phận này người quản lý lao động sẽ đảm nhiệm các công việc:Là vị trí cầu nối giữa người lao động trong doanh nghiệp và Giám đốc.Người quản lý lao động sẽ tiếp nhận thông tin từ ban lãnh đạo và truyền thông xuống NLĐ và ngược lại khi nhận được thông tin phản hồi từ phía người lao động thì bộ phận quản lý nhân sự sẽ báo cáo trực tiếp lại Giám đốc.

Ở vị trí này người quản lý lao động còn có trách nhiệm đưa ra các chính sách lao động phát triển đội ngũ lao động và kiểm tra các giấy tờ hồ sơ nhân sự. Đồng thời sẽ kiểm soát các hoạt động của NLĐ có đúng với quy định là chính sách công ty. Một điều quan trọng cuối cùng là người quản lý lao động sẽ tổng kết và tính lương vào cuối tháng có người lao động cũng như tổ chức các buổi training đào tạo nhân viên và sự kiện tổ chức tập thể dành cho nhân viên.