HRBP – Cộng tác viên bán thời gian

Giới thiệu công việc Mục tiêu chính Hỗ trợ các trưởng bộ phận về kinh nghiệm quản lý nhân sự Tìm kiếm hồ sơ ứng viên ( doanh nghiệp ít hơn 50 nhân viên – 7 quản lý ) Chỉ số đo lường hiệu quả công việc Năng suất các bộ phận ( theo công thức tính cụ thể ) Số lượng...