phần mềm đánh giá nhân viên

Phần Mềm đánh giá nhân sự Smartboss – KPI Giải pháp đo lường hiệu quả công việc Smartboss – KPI là một phần mềm hoạt động trên nền web, hỗ trợ quá trình đánh giá nhân sự trong doanh nghiệp          (1) Đánh giá đúng hiệu quả công việc để tiến hành chi trả...

Giải pháp quản lý máy chấm công tại nhiều chi nhánh

Vấn đề thường gặp Phần mềm quản lý máy chấm công tại các chi nhánh giúp bạn giải quyết những “nỗi đau” thường gặp sau đây THIẾU DỮ LIỆU Khi cần xuất báo cáo chấm công thì lại mất kết nối đến máy chấm công tại các chi nhánh. Mất thời gian xử lý vấn đề,...