HRportal – cổng thông tin nhân sự dành cho nhân viên

Danh sách chức năng nổi bật   Chấm công (dành cho nhân viên) Nhân viên tự kiểm tra ngày công Nhân viên tự bổ sung log điểm danh trong trường hợp quên chấm công ( sau đó được trưởng phòng xác nhận ) Tính lương (dành cho nhân viên ) Tự kiểm tra phiếu lương Xem thông tin...

phần mềm đánh giá nhân viên

Smartboss KPI Phần mềm đánh giá công việc KPI là gì ? KPI, viết tắt cho Key Performance Indicators – chỉ số thể hiện kết quả tiến trình làm việc, được nhiều người sử dụng như là thước đo cho các mục tiêu công việc. Thay vì đặt các mục tiêu theo kiểu chung chung, như...

Giải pháp quản lý máy chấm công tại nhiều chi nhánh

Vấn đề thường gặp Phần mềm quản lý máy chấm công tại các chi nhánh giúp bạn giải quyết những “nỗi đau” thường gặp sau đây THIẾU DỮ LIỆU Khi cần xuất báo cáo chấm công thì lại mất kết nối đến máy chấm công tại các chi nhánh. Mất thời gian xử lý vấn đề,...