Chọn trang

Phần mềm lấy vân tay bằng đầu đọc vân tay

 

1. Đối tượng khách hàng: các công ty sản xuất lớn và công ty có nhiều chi nhánh.

2. Lợi ích mang lại:
Với chức năng chuẩn
– Giúp người dùng giảm thời gian di chuyển trong việc lấy vân tay và có thể quản lý dữ liệu tập trung.
– Lấy vân tay tập trung về phần mềm và phân bổ đi các vị trí chấm công cho từng khu vực.
– Tương thích với các dòng máy chấm công của Abrivision, có thể đồng bộ vân tay trực tiếp xuống máy chấm công.
Với chức năng mở rộng có thể customize
– Có thể sử dụng để nhân viên chấm công bằng đầu đọc kết hợp với màn hình realtime.

3. Thiết bị đầu đọc vân tay

4. Màn hình lấy vân tay bằng phần mềm

5. Màn hình realtime