Chọn trang

I.  Yêu cầu của khách hàng

  • Quản lý chấm công nhân viên cho hơn 100 chi nhánh cửa hàng.
  • Hệ thống chấm công đơn giản cho toàn bộ nhân viên sử dụng.
  • Dữ liệu tại các chi nhánh tự động chuyển về server tại tổng công ty để xử lý.
  • Quản lý việc chấm công trực tuyến không cài đặt phức tạp.

II.   Thiết kế hệ thống và giải pháp

Để biết thêm chi tiết về mô hình giải pháp xin vui lòng liên hệ với Tinh Hoa ( hotlline: 0919 039 665) hoặc quý khách có thể cập nhật thông tin khung dưới đây để bộ phận tư vấn của chúng tôi có thể liên hệ ngay: