Chọn trang
Perfetti

Perfetti

Yêu cầu của khách hàngHệ thống máy chấm công Phần mềm tự động download dữ liệu từ máy chấm công Hệ thống giám sát chấm công để phát hiện trường hợp chấm công lỗi và nhiều yêu cầu khác  Mức độ hài lòng về sản phẩm 80% 80% Mức độ hài lòng về dịch vụ 100% 100% Mức độ hài...
Burger King

Burger King

Yêu cầu của khách hàng Đặc thù của nhóm HoReCa (hotel – Restaurant – Cafe) là yêu cầu giải pháp chấm công phải đáp ứng các yêu cầu sau: Các ca làm việc linh động, được quản lý bởi các tổ trưởng. Việc nhập thông tin ca làm việc phải rất đơn giản, thậm chí phải phù hợp...
McDonald

McDonald

Yêu cầu của khách hàng Đồng bộ hóa hệ thống ở tất cả các chi nhánh, để các nhân viên ở tất cả các chi nhánh có thể cùng chấm công (đặc biệt là các nhân viên làm việc lưu chuyển, như nhân viên giao nhận..) Tự động lấy dữ liệu, dữ liệu phải được tự động lấy để giúp văn...