Chọn trang

GATE CONTROL SYSTEM

Sản phẩm GCS “Gate Control System”: phiên bản nâng cấp từ phần mềm RTMS là hệ thống kiểm tra điểm danh nhân viên tại cổng bao gồm việc kiểm tra tài sản nhân viên ra vào nhà xe, giúp cho các nhà máy sản xuất lớn đảm bảo:

– An ninh ra vào cổng

– Đảm bảo an ninh xe ra vào cổng của nhân viên an toàn và tiện lợi.

Khách hàng đang triển khai: Nhà máy Nidec Tosck – Quận 7.