Chọn trang

Công ty Tinh Hoa xin gửi một số thông tin nhân sự mới trong quý 3 /2016 như sau:

LÊ THỊ NGỌC HUYỀN

Ngày sinh: 02.06.1977

Ngày vào THS: 15.07.2016

“Hãy sống như đời sông, để biết yêu biển cả

Hãy sống như đời núi, vươn tới những tầm cao…”

VŨ VĂN THÀNH

Ngày sinh: 12.11.1994

Ngày vào THS: 18.07.2016

TRẦN ĐỨC HẢI

Năm sinh:1994 Ngày vào THS: 22.08.2016

“Bạn sẽ không biết mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất “

NGUYỄN XUÂN ÁNH

Ngày sinh: 14.04.1994 Ngày vào THS: 22.08.2016

“Đường tuy ngắn, không đi không đến,  Việc tuy nhỏ, không làm không nên”

NGUYỄN HỮU NHẬT

Ngày sinh: 20.06.1992 Ngày vào THS: 24.08.2016

Thành công là khả năng đi lên từ thất bại này đến thất bại khác mà không đánh mất nhiệt huyết”

MAI XUÂN ĐÔNG

Ngày sinh: 16.12.1995

Ngày vào THS: 05.09.2016

TRẦN VĂN MƠ

Ngày sinh: 01.02.1989 Ngày vào THS: 19.09.2016