Chọn trang

Trong quản trị nhân sự, competence nghĩa là năng lực và ngày nay, xu hướng quản trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực ngày càng được chú trọng. Vậy, tại sao nó lại trở nên cần thiết như vậy?

Trước tiên, ta cần hiểu competence – “năng lực” là gì?

Năng lực là những đặc tính mà cá nhân có khả năng sử dụng và kiểm soát một cách phù hợp nhằm đạt được những kết quả mong muốn.Năng lực được thể hiện qua: kiến thức, kỹ năng, thái độ, tính cách, các động cơ xã hội, lối suy nghĩ, tư duy, cảm xúc, nhìn nhận vấn đề, và hành động.

Tầm quan trọng của quản trị nhân sự dựa trên competence ( năng lực ):

Ngày nay, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thì phải bắt đầu bằng việc xây dựng đội ngũ nhân sự có thể tạo nên “lợi thế cạnh tranh” cho công ty.Ngoài ra, quản trị nhân sự dựa vào năng lực sẽ giúp doanh nghiệp có cái nhìn tổng quan về các “màu sắc” năng lực còn thiếu thay vì chỉ tập trung tuyển một vài loại năng lực mà nhà quản lý cảm thấy yêu thích hoặc ngẫu nhiên.

 

Quá trình quản trị nguồn nhân lực  dựa trên competence ( năng lực  ) bao gồm những gì?

Hoạch định nguồn nhân lực dựa trên competence:

Dựa vào chiến lược của tổ chức mà nhà quản trị cần hoạch định kế hoạch nhân sự để phù hợp với chiến lược đó. Kiểm tra lại năng lực nhân viên đang có trong tổ chức, đồng thời có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phù hợp. Một chiến lược nhân sự hiệu quả cần phải chuẩn bị kỹ càng từ khâu hoạch định.

competence là gì

competence là gì?

Tuyển dụng dựa trên competence:

Sau khi hoạch định, nhà quản trị đã nhận thấy nhu cầu nhân lực của tổ chức. Dựa vào kế hoạch nhân lực đã xác định, nhà quản trị tiến hành tuyển dụng. Nhà quản trị cần hiểu về năng lực ứng viên bắt đầu ngay từ khâu tuyển chọn – thay vì chú trọng số lượng nhà quản trị cần tập trung vào chất lượng: Tìm hiểu, kiểm tra, đánh giá kinh nghiệm, kỹ năng của nhân viên có phù hợp hoặc có tiềm năng với vị trí hay không.

Đào tạo và phát triển dựa trên competence:

Quá trình tuyển chọn những “cá nhân xuất sắc” sẽ không thể phát huy tác dụng tối đa nếu nhà quản trị để năng lực đó phát triển tự nhiên mà không có sự đào tạo, định hướng phát triển nào. Một số điều cần chú ý khi phát triển năng lực của nhân viên:

 • Định nghĩa cụ thể, chi tiết về các cấp độ của năng lực.
 • Xây dựng mô tả công việc với năng lực chi tiết cho vị trí.
 • Phát triển dựa trên năng lực cụ thể của nhân viên.
 • Có phương pháp khác nhau để đánh giá và xếp hạng các loại năng lực khác nhau.
 • Xây dựng, thiết kế tài liệu chi tiết, cụ thể về các loại năng lực ( bao gồm những chỉ tiêu gì)  đảm bảo quá trình truyền thông nội bộ, đào tạo nhất quán, hiệu quả.
 • Chương trình đào tạo, phát triển năng lực phù hợp.

Đánh giá competence của nhân viên:

Đánh giá năng lực dựa vào so sánh giữa năng lực cá nhân so với năng lực được đề cập trong mô tả công việc và so với năng lực trong tài liệu các loại năng lực của tổ chức. Đánh giá competence phải đảm bảo:

 • Cần có tiêu chí đánh giá rõ ràng.
 • Quá trình đánh giá khách quan, công bằng.
 • Đánh giá để phát triển

Nhiều nhà quản trị thường mắc sai lầm khi nghĩ rằng quá trình đánh giá nhân lực chỉ thực hiện vào cuối năm để hoạch định nhân sự vào đầu năm, tuy nhiên, thực tế quá trình quản trị nhân sự dựa trên năng lực phải thực hiện liên tục và có sự điều chỉnh. Vậy, đâu là giải pháp mang lại hiệu quả và tiện lợi?

competence

competence là gì?

Phần mềm đánh giá KPI của Tinh Hoa sẽ giúp bạn mang lại giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp – ứng dụng compentence:

 

Xây dựng hệ thống đánh giá

 • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá năng lực & thái độ của nhân viên.
 • Xây dựng Hệ thống chỉ tiêu giúp đánh giá hiệu quả công việc.
 • Xây dựng các nội dung đánh giá.

Tổ chức đánh giá

 • Xây dựng các chương trình đánh giá ( ai đánh giá ai – khi nào )
 • Đánh giá từ trên xuống
 • Đánh giá chéo giữa các nhân viên

Tổng hợp báo cáo đánh giá

 • Xem kết quả đánh giá theo cá nhân
 • Tổng hợp kết quả đánh giá theo nhóm / phòng ban / tổ chức
 • Lưu trữ kết quả đánh giá để truy xuất từ các Phần mềm khác

Nhanh chóng cập nhật xu hướng ứng dụng Competence – Quản trị nhân lực dựa trên nhân lực để tối đa hóa năng suất, phát triển nhân viên, chinh phục những mục tiêu trong tương lai cho chính doanh nghiệp bạn ngay hôm nay!