Chọn trang
Các loại hình xây dựng cơ cấu tổ chức

Các loại hình xây dựng cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức nhân sự của một công ty là tổng hợp bộ phận các đơn vị và các cá nhân mối liên kết chặt chẽ với nhau, có trách nhiệm và quyền hạn theo từng cấp bậc khác nhau và có trách nhiệm hoàn thành các công việc được giao phó trong công ty. Nhờ cơ cấu tổ chức mà...
5 Mẹo giúp tổ chức hội nhập trực tuyến hiệu quả

5 Mẹo giúp tổ chức hội nhập trực tuyến hiệu quả

Quá trình hội nhập cho nhân viên là một trong những phần có trách nhiệm nhất trong việc tạo ra một đội ngũ chuyên nghiệp. Ngay cả những chuyên gia xuất sắc cũng có thể bị thiếu giao tiếp cởi mở, không đặt được kỳ vọng hoặc trách nhiệm không rõ ràng, điều này chắc chắn...
Full time equivalent là gì và tổ chức nên sử dụng FTE để phân bổ nhân công như thế nào trong năm 2020?

Full time equivalent là gì và tổ chức nên sử dụng FTE để phân bổ nhân công như thế nào trong năm 2020?

Full time equivalent – Đại lượng tương đương toàn thời gian cố định là đơn vị chỉ ra khối lượng công việc của một người được tuyển dụng theo cách làm cho một khối lượng công việc cụ thể của công ty. Chúng ta có thể dễ hiểu hơn full time equivalent là cách để biết có bao nhiêu người cần thiết để hoàn thành số lượng công việc hay nhiệm vụ để nhà quản lý hoặc người phân tích ngân sách có thể biết họ cần bỏ ra bao nhiêu tiền để hoàn thành công việc của họ.

6 cách để tăng cường sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức

6 cách để tăng cường sự gắn kết của nhân viên đối với tổ chức

Các tổ chức cần phải tăng cường sự gắn kết của lực lượng lao động của mình để có thể tồn tại và phát triển trong thời đại hiện nay. Sự gắn kết của nhân viên cần phải tăng lên và nó cần phải tăng ngay bây giờ. Bất kỳ chuyên gia nhân sự nào cũng biết rằng mức độ gắn kết...