Chọn trang

Employee separation tạm dịch là tách nhân viên là quá trình đảm bảo rằng một nhân viên rời khỏi công ty sẽ được tách ra một cách có cấu trúc và trật tự. Quá trình tách nhân viên được thực hiện khá nghiêm túc bởi nhiều công ty và có một bộ phận chuyên trách để xử lý các nhân viên rời khỏi khỏi công ty. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về quá trình phân tách nhân viên và sự khác biệt giữa rời khỏi tự nguyện và không tự nguyện.

quy trình tách nhân viên 1

Quá trình tách nhân viên – Employee separation process

Tự nguyện và không tự nguyện

Việc tách nhân viên có thể là tự nguyện cũng như không tự nguyện. Tự nguyện là khi nhân viên rời công ty theo ý của mình. Việc tách nhân viên không tự nguyện hoặc hành động yêu cầu nhân viên rời khỏi công ty là khá phổ biến. Hình thức tách nhân viên này khi nhân viên được yêu cầu nghỉ việc được gọi là tách không tự nguyện. Sự khác biệt trong hai hình thức tách biệt này là đối với các các tình huống tự nguyện, nhân viên sẽ nhận được hầu hết các lợi ích trong khi nhân viên được yêu cầu rời đi có thể nhận được một phần phụ cấp hoặc trong các trường hợp khi các nghỉ việc có liên quan đến kỷ luật hoặc hiệu suất làm việc, nhân viên có thể không nhận được gì cả.

quy trình tách nhân viên 2

Nhân viên rời khỏi công ty

Thành phần của quá trình tách nhân viên

Quá trình tách nhân viên bắt đầu từ khi nhân viên thông báo cho quản lý của mình về ý định nghỉ việc. Sau khi nhân viên thông báo, tất cả các giao dịch tài chính và hồ sơ của nhân viên đều được bộ phận nhân sự cho dừng lại và bộ phận quản lý của nhân viên có nhiệm vụ đảm bảo bàn giao và đóng các nhiệm vụ công việc được giao cho nhân viên. Thông thường, thời gian thông báo dao động từ một tháng đến hai hoặc ba tháng tùy thuộc vào mức độ mà nhân viên đang làm việc. Hơn nữa, phải có một kế hoạch bàn giao được xác định rõ ràng được soạn thảo bởi người quản lý nhân viên, bao gồm tất cả các khía cạnh của việc kết thúc công việc mà nhân viên đang thực hiện.

quy trình tách nhân viên 3

Thông báo và bàn giao các công việc 

Người tham gia vào quá trình tách nhân viên

Thông thường, quá trình tách nhân viên tiến hành song song. Một bên liên quan đến nhân viên và người quản lý, quan tâm đến việc bàn giao công việc và các nhiệm vụ khác. Bên còn lại là nhóm chịu trách nhiệm tách và giải quyết các lợi ích nhân viên tích lũy do kết quả của việc tách cũng như các lợi ích khác. Người quản lý nhân sự cần có ở tất cả các bước của quy trình này và trong cuộc phỏng vấn cuối cùng được thực hiện để đánh giá lý do khiến nhân viên rời khỏi công ty và đưa ra quan điểm của nhân viên về công việc và công ty nói chung cũng như bất kỳ lý do nào có thể khiến nhân viên phải từ chức.

Kết luận

Trong những năm gần đây, các công ty bắt buộc phải có một kế hoạch tách biệt một cách có cấu trúc để giải quyết các tình trạng thôi việc của nhân viên. việc tách nhân viên phải được xử lý một cách chuyên nghiệp và chín chắn, mặc dù sự suy giảm lao động là một vấn đề khiến mọi người trong ngành lo ngại, một khi nhân viên quyết định rời đi, việc tách biệt phải diễn ra suôn sẻ nhất có thể.