Chọn trang
Tự đánh giá kỹ năng quản lý

Tự đánh giá kỹ năng quản lý

Kỹ năng quản lý là gì? kỹ năng quản lý bao gồm những kỹ năng nghề nghiệp cho phép bạn quản lý công việc và con người một cách hiệu quả. Với một số kỹ năng cụ thể sẽ khác nhau, tùy ngành nghề, nhưng cũng có một loạt kỹ năng phổ biến có thể áp dụng cho hầu hết mọi môi...
Những kỹ năng cần thiết để quản lý nhân sự hiệu quả

Những kỹ năng cần thiết để quản lý nhân sự hiệu quả

Quản lý nhân sự luôn là bài toán khó nhất đối với lãnh đạo doanh nghiệp. Công ty càng lớn, việc quản lý nhân viên càng gặp nhiều trở ngại hơn, đòi hỏi ở các nhà quản lý những kỹ năng quản lý nhân sự tốt để có thể ổn định nội bộ, giúp công ty tồn tại và tăng trưởng bền...