Giải Pháp Tinh Hoa

Giải pháp công nghệ giúp bạn quản trị nhân sự hiệu quả hơn

Giải pháp autoHRM

Giải pháp giúp những người làm công tác nhân sự tiết kiệm thời gian khỏi những việc có thể tự động hóa bởi máy tính (chấm công – tính lương – quản trị hồ sơ nhân viên – …)  để tập trung tối đa thời gian cho những việc quan trọng của quản lý con người & chỉ con người mới làm được

Máy chấm công & kiểm soát ra vào

ATK100-2

Các dòng máy chấm công ( công nghệ vân tay, thẻ, gương mặt, vein tay ) với phần mềm quản lý chuyên dụng ( tự động đồng bộ dự liệu, quản lý nhiều chi nhánh .. ), kèm dịch vụ bảo hành – bảo trì hệ thống máy chấm công & phần mềm.

“Giải pháp giúp giảm sai sót, tăng chính xác trong qui trình chấm công tính lương”

Phần mềm nhân sự tiền lương & chấm công

Phan-mem-cham-cong

Phần mềm nhân sự tiền lương

“Tiết kiệm thời gian chấm công tính lương, có thêm thời gian để quản lý nhân sự”

Phần mềm đánh giá nhân viên

 

phan-mem-danh-gia-nhan-vien

Xem Phần mềm đánh giá nhân viên HRPRO7.EAS.

“Một hệ thống đánh giá hiệu quả giúp cho việc chi trả lương thưởng được chính xác, minh bạch và khiến mọi người tâm phục khẩu phục”

Giải pháp autoID

Giải pháp giúp các doanh nghiệp lớn thuận tiện hơn trong việc quản lý số lượng lớn nhân viên  ( quản lý ra vào với tripod, quản lý nhà ăn với ICMS … ), giúp có đầy đủ dữ liệu để hỗ trợ các công việc quản trị con người  

Cổng kiểm soát tự động

Mo hinh tripod 1

Giải pháp kiểm sóat ra vào với các máy chấm công, giúp ngăn chặn những đối tượng lạ xâm nhập khu vực làm việc. Ứng dụng trong Kiểm soát ra vào công trường xây dựng, Kiểm soát ra vào nhà xưởng.

 

Giải pháp quét thẻ lấy cơm trong nhà ăn

nha an samsung 5

Phần mềm Quản lý nhà ăn công nghiệp – đăng ký báo cơm, kiểm sóat quá trình lấy cơm, tổ chức báo cáo tổng kết ..

“Giúp giảm thất thóat & tiết kiệm thời gian trong việc quản lý nhà ăn”

Giải pháp giám sát việc ra vào nhà xưởng

nova-header-2

Giải pháp định dạng nhân viên ra vào nhà xưởng 

“ngăn kẻ lạ đột nhập nhà xưởng”